Cách sửa lỗi #N/A hàm INDEX/MATCH trong Excel

Cách sửa lỗi #N/A hàm INDEX/MATCH trong Excel

Cách sửa lỗi #N/A hàm INDEX/MATCH trong Excel

Hàm Index và Match là những hàm cơ bản, hay được sử dụng trong excel, mình chắc chắn rằng nhiều bạn đã đôi lần gặp lỗi #n/a khi sử dụng các hàm này rồi. Nhưng không phải ai cũng tìm được nguyên nhân và cách khắc phục lỗi #n/a. Mình sẽ hướng dẫn cách khắc phục hoàn toàn lỗi này nha.

Lỗi thứ nhất : Không tìm thấy giá trị cần tìm

Khi hàm MATCH không tìm thấy giá trị tra cứu trong mảng tra cứu, nó sẽ trả lại lỗi #n/a. Nếu bạn tin rằng dữ liệu hiện tại trong bảng tính, nhưng khớp là không thể xác định vị trí đó, có thể vì:

Ô có các ký tự không mong muốn hoặc khoảng trắng bị ẩn. Ô có thể không được định dạng dưới dạng một kiểu dữ liệu chính xác. Ví dụ, ô có giá trị số, nhưng nó có thể được định dạng dưới dạng văn bản.

Cách khắc phục : để loại bỏ ký tự không mong muốn hoặc ẩn khoảng trắng, sử dụng hàm CLEAN hoặc cắt xén tương ứng. Cũng xác nhận nếu các ô được định dạng kiểu dữ liệu chính xác.

Lỗi #n/a khi sử dụng hàm Index/Match

Lỗi thứ 2 : Lỗi dữ liệu sắp xếp không thích hợp

Khi bạn sử dụng kết hợp, phải đồng bộ giữa các giá trị trong đối số kiểu khớp và sắp xếp thứ tự của các giá trị trong mảng tra cứu. Nếu cú pháp deviates từ các quy tắc sau đây, bạn sẽ nhìn thấy lỗi #n/a.

Nếu kiểu khớp 1 hoặc không được chỉ định, các giá trị trong mảng tìm kiếm phải ở trong một thứ tự tăng dần. Ví dụ: -2, -1, 0, 1, 2,…, A, B, C. …, FALSE, TRUE, để đặt tên cho một vài. Nếu kiểu khớp -1, các giá trị trong mảng tìm kiếm phải theo thứ tự giảm dần.

Cách khắc phục : một thay đổi kiểu khớp đối số 1, hoặc sắp xếp bảng theo định dạng giảm dần, và thử lại công thức.

Đó là 2 lỗi mà người dùng thường gặp nhất khi sử dụng hàm Index/Match. Người dùng nên ghi nhớ để xử lý khi gặp nha.

Related Posts

Thủ thuật đổi chữ sang số chính xác trong Excel

Comments Off on Thủ thuật đổi chữ sang số chính xác trong Excel

7 mẹo giúp rút ngắn thao tác thực hiện Excel (Phần 3)

Comments Off on 7 mẹo giúp rút ngắn thao tác thực hiện Excel (Phần 3)

7 mẹo giúp rút ngắn thao tác thực hiện Excel (Phần 2)

Comments Off on 7 mẹo giúp rút ngắn thao tác thực hiện Excel (Phần 2)

7 mẹo giúp rút ngắn thao tác thực hiện Excel (Phần 5)

Comments Off on 7 mẹo giúp rút ngắn thao tác thực hiện Excel (Phần 5)

7 mẹo giúp rút ngắn thao tác thực hiện Excel (Phần 1)

Comments Off on 7 mẹo giúp rút ngắn thao tác thực hiện Excel (Phần 1)

7 mẹo giúp rút ngắn thao tác thực hiện Excel (Phần 4)

Comments Off on 7 mẹo giúp rút ngắn thao tác thực hiện Excel (Phần 4)

Create AccountLog In Your Account